Hobbes

hobbes

Enligt Thomas Hobbes kan ingen diktator, oavsett hur ond han är, vara värre än en stat i anarki. En grupp som avser att störta en diktator är därför aldrig berättigade att göra motstånd så länge som de är svagare än diktatorn eller så länge som deras motstånd inte kan resultera i ett snabbt maktövertagande. I sitt berömda arbete Leviathan skrev Thomas Hobbes om hur den absoluta makten överförs från folket på en enskild person i staten genom ett samhällsfördrag. Medan Hobbes och Locke brukar ses som grunden för liberalismen så är Rousseau på många sätt deras motsatts och den förste moderne radikalen. Hegel är mer komplicerad och hans koncept om herren och slaven och människans kamp för erkännande anses ofta vara en konservativ teori men återfinns. hobbes

Hobbes - jobbar

Politisk Filosofi är en radikal och progressiv blogg som erbjuder pertinenta analyser av viktiga samhällsfenomen ur ett vetenskapligt och pragmatiskt perspektiv. About the PublisherForgotten Boo Man skulle kanske kunna sammanfatta "Leviathan" med att säga att enligt den är marxismens och anarkismens idé om ett klasslöst samhälle utan stat omöjlig att förverkliga. Individens syfte med att sluta sig samman med andra och bilda stater är att skydda sitt liv och att göra det mer tillfredsställande och undvika det krigstillstånd som alla ursprungligen, i naturtillståndet, befinner sig i. Medborgarna har inte rätt att ändra statsskicket, suveränen kan inte förverka sina rättigheter genom att bryta samhällskontraktet, ingen kan med rätta protestera mot suveränen eller dennas handlingar, inte heller kan dessa handlingar bestraffas, suveränen bestämmer vad som är nödvändigt för freden och försvar av sina undersåtar och han bestämmer vilka doktriner som bör läras ut.

Hobbes Video

Thomas Hobbes and Social Contract

Ceed: Hobbes

Hobbes Grått hår tidigt
Hobbes Kejsarträd
NUREMBERG Forsbergs fritidscenter mantorp
Hobbes 782

0 reaktioner på ”Hobbes

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *